Po Twojej stronie KCHWE Warszawa Praga Południe

Idź do spisu treści

Menu główne

ZASADY WIARY

Wierzymy:

- w nieomylność całego Pisma Świętego;
- w
Trójjedynego Boga jako: Ojca, Syna i Ducha Świętego;
- w Synostwo Boże Jezusa Chrystusa, poczętego z Ducha Świętego, narodzonego z dziewicy Marii;
- w Jego śmierć na krzyżu z grzechy świata i zmartwychwstanie w ciele;
- w Jego wniebowstąpienie i powtórne przyjście w przyszłości;
- w zbawienie wieczne, jako dar Bożej łaski dostępny na podstawie wiary;
- w potrzebę nowonarodzenia, czyli podjęcia osobistej decyzji o nawróceniu się do Boga;
- w potrzebę chrztu wiary przez zanurzenie w wodzie, jako aktu potwierdzającego duchowe nawrócenie;
- w chrzest w Duchu Świętym, potwierdzony otrzymaniem Bożej mocy potrzebnej do prowadzenia chrześcijańskiego życia;
- w wieczne życie i wieczne potępienie.


Czytaj więcej na:
www.zasadywiary.pl

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego